Laboratorija za patohistološka i citopatološka ispitivanja

Laboratorija za patohistološku i citološku dijagnostiku je savremeno opremljena. Obrađujemo i analiziramo različite bioptičke i citološke uzorke tkiva.  Radimo sve metode savremene patohistološke i citološke dijagnostike. Koristimo originalne reagense najpoznatijih svetskih, sertifikovanih proizvođača. Osnovna histološka analiza uzorka (H&E preparat) endoskopskih i incizionih biopsija je gotova za 24-48h, a operativnih materijla i biopsije kostne srži za 48h. U slučaju dodatnih analiza ( histohemija,imunohistohemija) obrada i analiza traju nešto duže, najviše do 7 dana. Citološka analiza je gotova istog dana.  Blisko sarađujemo sa kolegama patolozima iz Srbije, regiona i inostranstva.

U patohistološkoj i citološkoj laboratoriji  radimo sledeće analize:

Citološke analize

Citološki se analiziraju ne-ginekološki citološki uzorci briseva i punktata različitih organa metodom MGG: ispljuvak, materijal dobijen punkcijom sadržaja cista različitih organa, pleuralne, perikardijalne i peritonealne duplje, likvor, iscedak iz dojke i drugih organa, mokraća, perkutane iglene punkcije tankom iglom (FNAC) limfnih čvorova, štitnjače, pljuvačnih žlezda, dojke, pluća, jetre, pankreasa itd.. Cervikalni brisevi i vaginalni sekret se obrađuju Papanicolau metodom. Analiza podrazumeva utvrđivanje ćelijskog sastava i detekciju i tipizaciju malignih ćelija.

Patohistološke analize

Standardna patohistologija obuhvata obradu i morfološku analizu tkivnih uzoraka dobijenih različitim invazivnim metodama.  Pored toga rade se i konsultativne morfološke analize na donetim parafinskim blokovima i/ili preparatima, predhodno obrađenim u drugim ustanovama. Koristi se standardno hematoksilin/eozin bojenje kao i dodatna histohemijska bojenja prema potrebi da bi se postavila dijagnoza. U strogo indikovanim slučajevima, poštujući standarde savremene patologije rade se dopunske imunohistohemijske analize.

Laboratorija za biohemijska i imunometrijska ispitivanja

 

 

 

 

 

 

Koristeći svoju savremenu opremu, laboratorija za biohemiju i imunometriju svakodnevno vrši preko 200 različitih testova na 12 analizatora poznatih svetskih prozvođača. Svaki aparat je pod budnim okom 5 biohemičara koji prate  tokom njihovog rada kontolu kvaliteta. Kontrolni serumi se puštaju pre i za vreme rada aparata i njihova validnost je odraz ispavno urađenog rezultata pacijenta.  Zbog svoje visoke tehnološke opremljenosti, laboratorija vrši i klinička ispitivanja lekova koja su joj poverena od svetski poznatih CRO (Clinical Research Organization). Sama činjenica da je laboratorija prošla obuku GLP (Good Laboratory Practice) i da radi klinička ispitivanja lekova je dokaz njenog kvaliteta koji je  prepoznat od  svetskih farmaceutskih kuća koje imaju visoke kriterijume i standarde u odabiru laboratorija.

Laboratorija za hematološka ispitivanja

LABORATORIJA ZA HEMATOLOŠKA ISPITIVANJA

U  okviru hematološke laboratorije vrši se određivanje:
- kompletne krvne slike (krvna slika sa leukocitarnom formulom),
- krvne slike,
- leukocita,
- trombocita,
- retikulocita,
- sedimentacije,
- faktora koagulacije ( vreme krvarenja, protrombinsko vreme, APtt, fibrinogen…)

Hematološke analize se rade na hematološkom analizatoru Sysmex XT-1800i.  Rad u laboratoriji podleže dva puta godišnje eksternoj kontroli (QualiCont), kao i svakodnevnim internim kontrolama.

 

Sysmex XT-1800i je hematološki analizator novije generacije, vrhunskih peformansi koji obezbeđuje tačne i precizne  rezultate, uključujući i kompletnu 5-part DIFF leukocitarnu formulu.  Aparat obezbeđuje   odlično razdvajanje normalnih i abnormalnih ćelijskih populacija koristeći novu patentiranu „fluorescent reagent“ tehnologiju, protočnu citometriju i hidrodinamičko fokusiranje što ga čini nenadmašnim i pouzdanim hematološkim analizatorom.

 Prijemno odeljenje sa laboratorijom za uzimanje i obradu uzoraka

Na prijemnom odeljenju ZU Medlab-a  radi pet administrativnih radnika kao i 5 laboratorijskih tehničara medicinske struke. Prijem pacijenata se vrši putem LIS-a,  koji dodeljuje jedinstvene laboratorijske brojeve pacijenta sa bar kod identifikacijom svakog uzorka. Laboratorija poseduje jak sistem zaštite integriteta podataka LIS-a i svi zaposleni u laboratoriji su prošli kurseve iz Etike i Poverljivosti informacija.

 

 

Imajući u vidu da  Medlab laboratorija radi u saglasnosti sa standardom ISO 15189:2014, o preanalitičkoj fazi  vodi se posebna pažnja jer i ona ima veliki uticaj na sam kvalitet ispitivanja. Venepunkcija se vrši vacutainerima renomiranog proizvođača Becton Dickinson.  Materijali koji se koriste za uzorkovanje ostalog biološkog materijala poseduju sertifikate o kontroli kvaliteta i/ili potvrde o ispravnosti.  Laboratorija jedina u Srbiji poseduje skener za pronalaženje slabo vidljivih i dubokih vena, tako da pacijenti  koji imaju problema prilikom venepunkcije su naši stalni klijenti.

 

 

Laboratorija poseduje i posebnu prostoriju za uzimanje uzoraka kod beba i male dece. Laboratorijsko  osoblje u saradnji sa roditeljima  se trudi  da  se uzorkovanje vrši u što opuštenijoj atmosferi.  Naši mali pacijenti za svoju hrabrost budu  nagrađeni: pohvalom, lizalicom, peticom…

 

 

 

Laboratorijski tehničari na prijemu brinu o svakom pacijentu  i prate njegovo stanje od ulaska u prostor za uzorkovanje pa do izlaska iz laboratorije. Ukoliko se pacijentu „sloši“ nakon vađenja krvi, laboratorijski tehničari  pacijenta zbrinjavaju,  stavljaju  u položaj autotransfuzije i do poboljšanja stanja ostaju uz njega. Svi laboratorijski tehničari su prošli kurs i poseduju sertifikat Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad o obučenosti u pružanju prve pomoć.

 


Medicinska laboratorija Medlab Plus, Novi Sad, Rumenačka 106

Medicinska laboratorija Medlab, Veternik

Laboratorija za medicinsku biohemiju Medlab

Novi Sad, Bulevar oslobođenja 133

od 26.09.2011

LABORATORIJA MEDLAB

I NA ADRESI BULEVAR OSLOBOĐENJA 133 , NOVI SAD

(preko puta Merkatora)

tel: 021 450 354

RADNO VREME

radnim danom

7.30 – 19.00h

subota i nedelja neradni dani

Laboratorija za ispitivanje sperme, urina i ostalog materijala

Spermogram predstavlja osnovnu analizu semene tečnosti. Ovaj pregled treba da uradi svaki muškarac u generativnom periodu, jednom  godišnje, bez obzira da li planira potomstvo ili ne.Svako pitanje steriliteta ili neplodnosti u braku treba započeti sa analizom sperme. Brz način života sa puno stresa, prekomerna konzumacija alkohola, nekontrolisana upotreba hormonskih preparata, često izlaganje mošnica promenama temperature, uticaj UV zraka na tu regiju i drugo su samo deo razloga zbog čega dolazi do smanjenja fertiliteta odnosno sposobnosti za oplođenjem.
 

Prilikom pregleda dobijaju se podaci o fizičkim karakteristikama sperme: izgled, boja, kiselost, likvefakcija i količina, koji su važni u proceni kvaliteta uzorka. Posebno važan pokazatelj je  broj spermatozoida po mililitru i ukupan broj u celom uzorku. Broj leukocita (granulocita ili limfocita) govori o prisutnoj bakterijskoj ili virusološkoj infekciji u najširem smislu te reči. Broj okruglih ćelija govori o potencijalu produkcije spermatozoida.

Najvažniji parametar je pokretljivost koja se dobije isključivo vizuelnim putem u nativnom preparatu i rezulatat zavisi od iskustva osobe koja tu analizu vrši. Postoji 4 nivoa: A) brzo pokretni, B) sporo pokretni, C) pokretni u mestu i D) nepokretni.

Treću grupu rezulatata predstavlja morfologija odnosno izgled 100 ili 200 spermatozoida sa prikazom oblika u procentima. Ovi se podaci  se dobijaju iz bojenih preparata.
 
Razlog zašto da se opredelite da uradite Vaš  spermogram u Medlabu je činjenica da analizu radi dr sci med Milan Ubavić  patofiziolog, koji ima iskustvo u ovoj analizi preko 20 godina. Osim toga Medlab je uključen u  međunarodnu kontrolu kvaliteta:  broja, pokretljivosti i morfologije, tri najvažnija činioca spermograma.

Neophodna je priprema pacijenta: potrebno je zakazati termin uz planiranih 5 dana apstinencije, bez visoke temperature i bez konzumacije veće količine alkohola u proteklih mesec dana. Uzorak se  daje isključivo u laboratoriji u određeno doba dana.

 
U  MEDLABU, na lični zahtev možete dobiti i usmeno stručno tumačenje spermograma kao i preporuku za dalje.

Edukativni materijal

HE4 – tumor marker za karcinom jajnika

HPV – human papiloma virus, prekancerozne promene i rak grlića materice

Dijeta za hiperholesterolemiju

Neinvazivni testovi za detekciju infekcije Helicobacter Pylori

Hemoglobin A1c

Alergije

Celijakija

Psihološka priprema dece pred dolazak u laboratoriju

Medicinska laboratorija Medlab, Vrbas

Strana u pripremi !!!!