NOVO !!!

MEDLAB Subotica na novoj lokaciji
Nikole Kujundžića 6a (iza Katedrale)
tel. 024 551 502, 024 523 084

MEDLAB na Novom naselju
Ložionička 53 (iza Doma zdravlja)
tel. 021 6399 000

MEDLAB Sport - Sportski pregledi

MaternitTGENOME

- najsavršeniji neinvazivni prenatalni test na svetu iz krvi majke
Safe gene Balkan, Srbija
sequenom USA