NOVO !!!
- MEDLAB Kanjiža, Doža Đerđa 1, 024 487-3008
- MEDLAB Sport - Sportski preglediMaternitTGENOME

- najsavršeniji neinvazivni prenatalni test na svetu iz krvi majke
Safe gene Balkan, Srbija
sequenom USA