PSIHOLOŠKA PRIPREMA DECE

Psihološka priprema dece pre odlaska u laboratoriju

Kao roditelj važno je da Vi budete svesni koliko je neophodno da odvedete dete u laboratoriju;

Budite smireni kada o tome pričate sa detetom i potpuno iskreni. Nema potrebe da lažete dete da neće boleti jer time
narušavate autoritet zdravstvenih radnika, kao i svoj lični, i nepoverenje deteta za svaki sledeći odlazak u laboratoriju;

Recite im da je u redu da se plaše, ali da će nelagodnost kratko trajati;

Prilagodite priču detetovom uzrastu. Recite mu iskreno, kratko i smireno šta ga očekuje ali naglasite i zašto su analize dobre za njih ( vađenje krvi boli, ali će ti biti bolje.);

Popričajte sa decom o materijalima koji se koriste prilikom vađenja krvi da bi se manje plašila (poveska, vatica, iglica, alkohol, sprejić):

Ohrabrite dete da da krv, da je analiza dobra za njega i da druga deca isto to moraju da rade kada se razbole. Izbegavajte da grdite dete ili da ga uslovljavate da se oseća loše;

Ako se dete uznemiri prilikom samog vađenja krvi, odvratite mu pažnju tako što ćete mu nešto pričati, pevušiti, dati mu da drži omiljenu igračku u ruci, ili da sluša muziku preko slušalica…

Pohvalite dete kada je poslušno i sarađuje prilikom vađenja krvi. Poljubite ga ili zagrlite;

Recite Vašem detetu da ćete zajedno nakon vađenja krvi raditi neku lepu aktivnost koju ono voli

Tekst napisala laboratorija u saradnji sa psihološkim timom Centra za komunikaciju ‚‚Bjanko‚‚