Laboratorija za patohistološka i citopatološka ispitivanja

Laboratorija za patohistološku i citološku dijagnostiku je savremeno opremljena. Obrađujemo i analiziramo različite bioptičke i citološke uzorke tkiva.  Radimo sve metode savremene patohistološke i citološke dijagnostike. Koristimo originalne reagense najpoznatijih svetskih, sertifikovanih proizvođača. Osnovna histološka analiza uzorka (H&E preparat) endoskopskih i incizionih biopsija je gotova za 24-48h, a operativnih materijla i biopsije kostne srži za 48h. U slučaju dodatnih analiza ( histohemija,imunohistohemija) obrada i analiza traju nešto duže, najviše do 7 dana. Citološka analiza je gotova istog dana.  Blisko sarađujemo sa kolegama patolozima iz Srbije, regiona i inostranstva.

U patohistološkoj i citološkoj laboratoriji  radimo sledeće analize:

Citološke analize

Citološki se analiziraju ne-ginekološki citološki uzorci briseva i punktata različitih organa metodom MGG: ispljuvak, materijal dobijen punkcijom sadržaja cista različitih organa, pleuralne, perikardijalne i peritonealne duplje, likvor, iscedak iz dojke i drugih organa, mokraća, perkutane iglene punkcije tankom iglom (FNAC) limfnih čvorova, štitnjače, pljuvačnih žlezda, dojke, pluća, jetre, pankreasa itd.. Cervikalni brisevi i vaginalni sekret se obrađuju Papanicolau metodom. Analiza podrazumeva utvrđivanje ćelijskog sastava i detekciju i tipizaciju malignih ćelija.

Patohistološke analize

Standardna patohistologija obuhvata obradu i morfološku analizu tkivnih uzoraka dobijenih različitim invazivnim metodama.  Pored toga rade se i konsultativne morfološke analize na donetim parafinskim blokovima i/ili preparatima, predhodno obrađenim u drugim ustanovama. Koristi se standardno hematoksilin/eozin bojenje kao i dodatna histohemijska bojenja prema potrebi da bi se postavila dijagnoza. U strogo indikovanim slučajevima, poštujući standarde savremene patologije rade se dopunske imunohistohemijske analize.