Laboratorija za biohemijska i imunometrijska ispitivanja

 

 

 

 

 

 

Koristeći svoju savremenu opremu, laboratorija za biohemiju i imunometriju svakodnevno vrši preko 200 različitih testova na 12 analizatora poznatih svetskih prozvođača. Svaki aparat je pod budnim okom 5 biohemičara koji prate  tokom njihovog rada kontolu kvaliteta. Kontrolni serumi se puštaju pre i za vreme rada aparata i njihova validnost je odraz ispavno urađenog rezultata pacijenta.  Zbog svoje visoke tehnološke opremljenosti, laboratorija vrši i klinička ispitivanja lekova koja su joj poverena od svetski poznatih CRO (Clinical Research Organization). Sama činjenica da je laboratorija prošla obuku GLP (Good Laboratory Practice) i da radi klinička ispitivanja lekova je dokaz njenog kvaliteta koji je  prepoznat od  svetskih farmaceutskih kuća koje imaju visoke kriterijume i standarde u odabiru laboratorija.