Prijemno odeljenje sa laboratorijom za uzimanje i obradu uzoraka

Na prijemnom odeljenju ZU Medlab-a  radi pet administrativnih radnika kao i 5 laboratorijskih tehničara medicinske struke. Prijem pacijenata se vrši putem LIS-a,  koji dodeljuje jedinstvene laboratorijske brojeve pacijenta sa bar kod identifikacijom svakog uzorka. Laboratorija poseduje jak sistem zaštite integriteta podataka LIS-a i svi zaposleni u laboratoriji su prošli kurseve iz Etike i Poverljivosti informacija.

 

 

Imajući u vidu da  Medlab laboratorija radi u saglasnosti sa standardom ISO 15189:2014, o preanalitičkoj fazi  vodi se posebna pažnja jer i ona ima veliki uticaj na sam kvalitet ispitivanja. Venepunkcija se vrši vacutainerima renomiranog proizvođača Becton Dickinson.  Materijali koji se koriste za uzorkovanje ostalog biološkog materijala poseduju sertifikate o kontroli kvaliteta i/ili potvrde o ispravnosti.  Laboratorija jedina u Srbiji poseduje skener za pronalaženje slabo vidljivih i dubokih vena, tako da pacijenti  koji imaju problema prilikom venepunkcije su naši stalni klijenti.

 

 

Laboratorija poseduje i posebnu prostoriju za uzimanje uzoraka kod beba i male dece. Laboratorijsko  osoblje u saradnji sa roditeljima  se trudi  da  se uzorkovanje vrši u što opuštenijoj atmosferi.  Naši mali pacijenti za svoju hrabrost budu  nagrađeni: pohvalom, lizalicom, peticom…

 

 

 

Laboratorijski tehničari na prijemu brinu o svakom pacijentu  i prate njegovo stanje od ulaska u prostor za uzorkovanje pa do izlaska iz laboratorije. Ukoliko se pacijentu „sloši“ nakon vađenja krvi, laboratorijski tehničari  pacijenta zbrinjavaju,  stavljaju  u položaj autotransfuzije i do poboljšanja stanja ostaju uz njega. Svi laboratorijski tehničari su prošli kurs i poseduju sertifikat Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad o obučenosti u pružanju prve pomoć.